انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠١:٣٠

   
٢١/٠٣/١٣٩٣
برگزاری دوره اسکرام مَستر حرفه‌ای  
         
 

دوره آموزشی دوره روزه «اسکرام مَستر حرفه‌ای» در تاریخ 21 و 22 خرداد ماه 1393 از سوی انجمن انفورماتیک ایران در محل مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی (سازمان مدیریت صنعتی ایران) برگزار شد. مدرسان این دوره آقایان اسدصفری، دارنده مدارک بین‌المللی PSM، CSM، PSPO در زمینه اسکرام و مدرس دوره‌های بین‌المللی اسکرام در ایران و علی حاجی‌زاده مقدم، دارنده مدارک بین‌المللی PSM، CSM، PSPO در زمینه اسکرام و مشاور و مدرس اسکرام بودند.

در این دوره 20 نفر شرکت کرده بودند که به آنان از سوی انجمن گواهی شرکت در دوره داده شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت