انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٠:٥٢

   
١٩/٠٦/١٣٩٣
برگزاری مجمع عمومی سالانۀ انجمن انفورماتیک ایران (دعوت اول)  
         
 

سی و پنجمین مجمع عمومی سالانۀ انجمن انفورماتیک ایران (دعوت اول) در تاریخ چهارشنبه 19 شهریورماه 1393 ساعت 30/16 در محل سالن هشترودی دانشکدۀ علوم کامپیوتر دانشگاه تهران (خیابان انقلاب) برگزار می‌گردد.

دستور جلسۀ مجمع عمومی به قرار زیر است:

1-      گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره

2-      گزارش مالی و تصویب ترازنامه

3-      انتخابات هیئت مدیره و بازرس قانونی

4-      بحث آزاد پیرامون فعالیت‌های انجمن در آینده

بدین وسیله از کلیۀ اعضای پیوسته، افتخاری و برجستۀ انجمن برای حضور در جلسۀ مجمع عمومی دعوت به عمل می‌آید.

لازم به ذکر است که پس از چندماه پیگیری و رفع ایرادات سازمان ثبت شرکت‌ها، بالاخره اساسنامۀ جدید انجمن که مطابق با الگوی اساسنامۀ انجمن‌های عملی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است به ثبت رسید و مجمع عمومی امسال براساس اساسنامۀ جدید برگزار خواهد شد. در اساسنامۀ جدید، دوره عضویت هیئت مدیرۀ انجمن از 2 سال به 3 سال تغییر یافته است.

در صورتی که مجمع عمومی در نوبت اول به رسمیت نرسد (حضور نصف به اضافۀ یک اعضای پیوسته، برجسته و افتخاری انجمن)، دعوت دوم مجمع عمومی برای تاریخ 16/07/1393 در محل سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (انتهای کارگر شمالی) برنامه‌ریزی شده است. مجمع عمومی در دعت دوم با هر تعداد اعضای حاضر رسمیت می‌یابد.

بدین وسیله از کلیۀ اعضای انجمن خصوصاً اعضای پیوسته برای شرکت در جلسۀ مجمع عمومی سالانه دعوت به عمل می‌آید.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت