انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ١٧:٠٣

   
٢٤/٠٦/١٣٩٣
انتخابات هيئت مديره  
         
 

در سي و پنجمین مجمع عمومي سالانۀ انجمن انفورماتيک ايران که در مهر ماه امسال برگزار خواهد شد، انتخابات اعضاي هيأت مديره در دستور جلسۀ مجمع قرار دارد. لذا بدين وسيله از آن دسته از اعضاي پيوستۀ انجمن (ترجيحاً اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشگاه‌ها) که داوطلب عضويت در هيئت مديره مي‌باشند تقاضا مي‌شود اطلاعات خلاصه‌اي شامل سوابق علمي، سوابق کاري و سابقۀ عضويت و فعاليت‌هاي خود در انجمن را همراه با يک قطعه عکس به دفتر انجمن ارسال نمايند.

عضويت در هيأت مديرۀ انجمن به‌صورت افتخاري است و نيازمند علاقه‌مندي به فعاليت‌هاي علمي انجمن و در نظر گرفتن وقتي معادل حداقل 5 ساعت در هفته است. توجه اعضاي پيوستۀ انجمن را به اين نکته جلب مي‌کنيم که ادامه و گسترش فعاليت‌هاي انجمن صرفاً از طريق همکاري و حمايت آنان ميسّر است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت