انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٢:٥٩

   
٢٢/٠٥/١٣٩٣
برگزاری سمینار مردادماه گروه تخصصی نرم افزار و معماری  
         
 

سمینار مرداد ماه گروه تخصصی نرم‌افزار و معماری انجمن در تاریخ 22 مرداد 1393 در محل آمفی تئاتر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و در حضور نزدیک به 100 نفر از اعضای گروه برگزار شد. در این سمینار 3 سخنرانی با عناوین «چارچوب Vwrt.x» توسط آقای مهندس سعید زرین‌فام،«بُن‌سازۀ Node.js» توسط آقای مهندس بهراد رازی و «زبان سیلان» توسط آقای مهندس امید پورهادی ارائه شد و در پایان میزگردی باشرکت سخنرانان برای پاسخ به پرسش‌های حاضران برگزار گردید.

گزارش کامل‌تری از برگزاری این سمینار در همین شمارۀ گزارش کامپیوتر درج گردیده است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت