انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 247 فروردین و اردیبهشت 99 منتشر شد. يکشنبه  ١٩/٠٥/١٣٩٩ ساعت ٠٤:٤٥

   
٠٣/٠٦/١٣٩٣
شرکت در جلسۀ آموزشی سامانۀ اتوماسیون اداری وزارت علوم  
         
 

کمیسیون انجمن‌های علمی به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح دبیرخانۀ انجمن‌های علمی و خودکارسازی روند مستندسازی و ثبت مکاتبات به شیوۀ نظام‌مند و اصولی و نیز تعامل دو سویۀ انجمن‌های علمی با یکدیگر، امکان دسترسی به سامانۀ اتوماسیون اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برای انجمن‌های فراهم نموده است.

برای آشنایی با این سیستم یک کلاس آموزشی در تاریخ 03/06/93 در محل وزارت علوم برگزار گردید که از طرف انجمن انفورماتیک خانم افشار در این جلسه شرکت کرد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت