انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. پنجشنبه  ١٥/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠١:٢٥

   
٠٨/٠٦/١٣٩٣
شرکت در نمایشگاه جانبی نخستین هفتۀ فاوا  
         
 

نخستین هفتۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسی‌زبانان با موضوع محوری «اینترنت، پیشران توسعۀ اقتصادی» با حضور تنی چند از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای منطقه و صاحب‌نظران داخلی و خارجی در روزهای هشتم و نهم شهریور ماه 93 در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

انجمن انفورماتیک ایران با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نمایشگاه جانبی این همایش غرفه‌ای در اختیار داشت و به عرضۀ انتشارات خود پرداخت. بدین وسیله از خانم بهاری برای ادارۀ غرفۀ انجمن قدردانی می‌گردد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت