انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ١٨:٢٣

   
١٦/٠٧/١٣٩٣
برگزاری مجمع عمومی سالانه  
         
 

سی و پنجمین مجمع عمومی سالانۀ انجمن انفورماتیک ایران (دعوت دوم) در تاریخ چهارشنبه 16 مهرماه 1393 در محل آمفی تئاتر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌گردد.

گزارش کاملی از برگزاری مجمع عمومی در همین شمارۀ گزارش کامپیوتر درج گردیده است. لازم به ذکر است که آقای معصومی به نمایندگی از کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر روند برگزاری مجمع نظارت داشت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت