انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ١٨:٠٨

   
٣٠/٠٧/١٣٩٣
مسئولان جدید انجمن  
         
 

هیئت مدیرۀ جدید انجمن در نخستین جلسۀ خود در تاریخ 30/07/93، مسئولان جدید انجمن را به شرح زیر برگزید:

·         آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، رئیس هیئت مدیره

·         آقای دکتر اسلام ناظمی، نایب رئیس هیئت مدیره

·         آقای مهندس محمدحسن محوری، خزانه‌دار انجمن

·         آقای دکتر علیرضا باقری، دبیر انجمن

·         آقای دکتر محمد گنج‌تابش، عضو هیئت مدیره

·         آقای مهندس سعید امامی، عضو علی‌البدل هیئت مدیره

·         آقای دکتر علی فرخی، عضو علی‌البدل هیئت مدیره

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت