انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٠:٢٤

   
٢٩/٠٧/١٣٩٣
برگزاری سمینار «چگونه بدترین مدیر پروژه باشیم؟»  
         
 

سمینار نیم روزۀ «چگونه بدترین مدیر پروژه باشیم؟» در تاریخ 29 مهرماه 1393 از سوی گروه تخصصی مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار انجمن انفورماتیک ایران در محل سالن اجماعات سالن نظام صنفی رایانه‌ای تهران برگزار شد.

در این سمینار 19 نفر ثبت نام کرده بودند و سخنران آن آقای مهندس یاسر احسان، سرپرست گروه تخصصی مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار انجمن بود. سرفصل مطالب مطرح شده در این سمینار به قرار زیر بود:

·         فعالیت‌ها و نقض‌های مدیر پروژه

·         چگونگی هدف‌گذاری و دستیابی به آن

·         فرایند تصمیم‌گیری برای مدیر پروژه

چگونگی مستندسازی پروژه
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت