انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ١٧:٥٧

   
٢٧/١١/١٣٩٣
برگزاری جلسۀ ماهانۀ گروه تخصصی شبکه و سخت‌افزار  
         
 

گروه تخصصی شبکه و سخت‌افزار انجمن، یک سخنرانی علمی با عنوان «بررسی ساختار شبکه‌های بین خودرویی و امنیت آن‌ها» در تاریخ 27/11/93 در محل سالن همایش‌های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار کرد. سخنرانان این جلسه آقایان مهندس منصور سیّدی، کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهندس سیدمهدی حسینی، کارشناس امنیت اطلاعات بودند.

در ابتدای این جلسه آقای مهندس اهری‌لاحق سرپرست گروه تخصصی شبکه و سخت‌افزار انجمن ضمن خوشامدگویی به حاضران به معرفی سخنرانان و برنامه‌های آیندۀ گروه پرداخت و از سخنرانان برای ارائه سخنرانی دعوت به عمل آورد.

آقای مهندس سیّدی با بیان این که شبکه‌های بین خودرویی (VANET) مبنای سیستم‌های نقلیۀ هوشمند (ITS) هستند، مسئلۀ امنیت در آن‌ها را بسیار حساس و بحرانی دانست. سپس همراه با آقای مهندس حسینی مطالب زیر مورد بحث قرار گرفت:

·         بررسی و تحلیل ساختار شبکه‌های اقتضایی و خودرویی

·         بررسی انواع شبکه‌های خودرویی

·         بررسی پروتکل‌های مورد استفادۀ شبکه‌های خودرویی

·         بررسی اجزاء شبکه‌های خودرویی

·         بررسی و تحلیل کاربردهای شبکه‌های خودرویی

·         بررسی و تحلیل زیرسیستم‌های شبکه‌های خودرویی و کاربردهای آن‌ها

·         بررسی و چالش‌های شبکه‌های خودرویی

·         بررسی امنیت شبکه‌های خودرویی

·         شبیه‌سازی

در پایان این سخنرانی که با استقبال خوبی از سوی حاضران روبرو گردید به پرسش‌های به عمل آمده دربارۀ موضوعات مطرح شده پاسخ داده شد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقایان مهندس منصور سیّدی و مهندس سیّدمهدی حسینی با خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این سخنرانی و از مدیریت محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به خاطر در اختیار گذاشتن محل سخنرانی صمیمانه قدردانی می‌کند.

 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت