انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠١:٢٠

   
٢٩/١١/١٣٩٣
برگزاری وبینار ITIL سبز  
         
 

گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن، وبینار ITIL سبز را به مدت 5/2 ساعت در تاریخ 29 بهمن ماه برگزار کرد. در این وبینار رایگان 200 نفر ثبت‌نام کرده بودند و سخنران آن آقای مسعود ظهرابی بود.

آقای ظهرابی در ابتدا به این نکته اشاره کرد که فناوری اطلاعات سبز یکی از رویکردهای نوین در حوزۀ مدیریت فناوری اطلاعات است که به دلیل مباحثی که امروزه دغدغۀ جدّی جهان در حوزۀ فناوری اطلاعات می‌باشد، مدیران و صاحب‌نظران بسیاری را به خود جلب کرده است و از طرفی با نگرش زیست محیطی خود می‌تواند به‌عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان‌ها محسوب گردد.

سپس در ادامه، مطالب زیر به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

·         مبانی و مفاهیم پایۀ فناوری اطلاعات سبز

·         کاربردهای فناوری اطلاعات سبز در مدیریت فناوری اطلاعات

·         آشنایی با چارچوب فناوری اطلاعات سبز

·         ارتباط میان ITIL و فناوری اطلاعات سبز

·         کاربرد فناوری اطلاعات سبز در توسعۀ قابلیت‌های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

·         معرفی چند موضوع پژوهشی در زمینۀ ارتباط فناوری اطلاعات سبز و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

در این وبینار در دو نوبت به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که آقای مسعود ظهرابی 13 سال سابقۀ کار حرفه‌ای در حوزۀ فناوری اطلاعات و 6 سال سابقۀ کار در زمینۀ مشاوره راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دارد و در حال حاضر مشاور فناوری اطلاعات سبز است. وی دارای گواهی‌نامۀ بین‌المللی دورۀ فناوری اطلاعات سبز از مؤسسۀ EXIN و عضو انجمن فناوری اطلاعات سبز دانشگاه ملبورن استرالیا است.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از آقای مسعود ظهرابی برای قبول دعوت انجمن برای برگزاری این وبینار صمیمانه قدردانی می‌کند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت