انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠١:٠٩

   
٢٨/١١/١٣٩٣
شرکت در مجمع عمومی شورای انجمن‌های علمی کشور  
         
 

مجمع عمومی سالانه به‌طور فوق‌العاده شورای انجمن‌های علمی کشور در تاریخ 28/11/1393 برگزار شد. انتخابات هیئت مدیرۀ جدید شورا در دستور این مجمع بود.

آقای مهندس محمدحسن محوری، عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن انفورماتیک ایران، به‌عنوان نمایندۀ انجمن در این مجمع شرکت داشت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت