انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 247 فروردین و اردیبهشت 99 منتشر شد. يکشنبه  ١٩/٠٥/١٣٩٩ ساعت ٠٤:٥١

   
٢٦/٠١/١٣٩٤
شرکت در جلسۀ هم‌اندیشی شورای انجمن‌های علمی و رؤسای انجمن‌های علمی  
         
 

پس از انتخابات هیئت مدیرۀ جدید شورای انجمن‌های علمی ایران، جلسه‌ای در تاریخ 26 فروردین 1394 در سالن اجتماعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور هیئت مدیرۀ جدید شورا و رؤسای انجمن‌های علمی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر قاسمی، رئیس هیئت مدیرۀ شورای انجمن‌های علمی، ضمن خیر مقدم به ارائۀ محورهای فعالیت‌های آتی شورا پرداخت. سپس رؤسای انجمن‌های حاضر در جلسه به بیان نظرات خود در رابطه با همکاری و تعامل انجمن‌های علمی با شورا پرداختند.

قرار بود در این جلسه، آقای دکتر فرهادی وزیر علوم نیز حضور یابد که تا پایان ساعت پیش‌بینی شده برای این جلسه (ساعت 19) این اتفاق نیفتاده.

لازم به ذکر است که آقای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران، در این جلسه حضور داشت و به بیان انتظارات انجمن از شورای انجمن‌های علمی پرداخت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت