انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. پنجشنبه  ١٥/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠١:١٥

   
١٩/٠١/١٣٩٤
شرکت در جلسه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  
         
 

در جلسه‌ای به تاریخ 19 فروردین 94 که در مجموعه تالار همایش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور آقای دکتر واعظی، وزیر آن وزارتخانه برگزار شد، اهداف و برنامه‌های کلان سال 94 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعۀ آن و میزان مشارکت بخش خصوصی در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این جلسه با گزارش کوتاهی از سوی آقای مهندس نصرالله جهانگرد، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات آغاز شد و سپس در قالب 5 پنل اختصاصی در زمینه‌های مختلف دنبال شد. به دلیل تعداد زیاد شرکت‌کنندگان در این پنل‌ها، به هر یک از سخنرانان وقت کمی در حدود 3 دقیقه برای بیان نظراتشان اختصاص داده شده بود.

یکی از این پنل‌ها به انجمن‌های علمی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اختصاص داشت که در آن آقای دکتر حبیبی، رئیس انجمن کامپیوتر ایران، آقای دکتر ربیعی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، آقای مشایخ در زمان کوتاهی که در اختیار داشت به طرح موزۀ کامپیوتر ایران که از سوی دو انجمن کامپیوتر و انفورماتیک ایران آماده شده و جهت تخصیص بودجه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده اشاره کرد و خواستار حمایت مادی و معنوی وزارت از آن شد.

در پایان پنل‌ها، آقای دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی به برنامه‌های کلان وزارت در سال 94 اشاره کرد و از بخش خصوصی تقاضای مشارکت هر چه بیشتر در تحقق این برنامه‌ها کرد.

 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت