انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. شنبه  ١٧/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢٠:٥٣

   
٠٧/٠٥/١٣٩٤
برگزاری سمینار آموزشی در بانک اقتصاد نوین  
         
 

به درخواست بانک اقتصاد نوین، سمینار آموزشی 2 روزۀ «آشنایی با مفاهیم و استانداردهای برون‌سپاری در حوزۀ نرم‌افزار» از طرف گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن انفورماتیک ایران در محل آن بانک برای 15 نفر از کارشناسان معرفی شده از سوی بانک در تاریخ 5 و 7 مرداد ماه 1394 برگزار گردید.

سخنرانان این سمینار آقای مهندس محمود کریمی، سرپرست گروه تخصصی، و آقای مهندس رضا کرمی بودند.

این سمینار آموزشی جزء سلسله سمینارها و کارگاه‌هایی است که از طرف گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن برای سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی برگزار می‌گردد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت