انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٣:٤٥

   
١٨/٠٦/١٣٩٤
اخبار شاخه دانشجوئی  
         
 

شاخۀ دانشجوئی انجمن در دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران دو دورۀ آموزشی، هر یک به مدّت 30 ساعت را برای دانشجویان این دانشکده به شرح زیر برگزار کرد:

1-       دورۀ آموزشی لینوکس (LPIC)

مدرّس: آقای سپهر لرستانی

تعداد شرکت‌کنندگان: 10 نفر

مدّت دوره: 8 هفته

2-       دورۀ آموزشی شبکه (Network)

مدّرس: آقای پدرام صحرائی

تعداد شرکت‌کنندگان: 8 نفر

مدّت دوره: 8 هفته

این دو دوره که از اوایل سال جاری آغاز گشته بودند در تیرماه به پایان رسیدند. طبق نظرخواهی به عمل آمده، دانشجویان شرکت‌کننده از سطح کیفی این دوره‌ها رضایت کامل داشتند.

 

 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت