انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٣:٣٠

   
٣٠/٠٦/١٣٩٤
مجلۀ علمی- ترویجی علوم رایانشی  
         
 

از سوی دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نامه‌ای در تاریخ 30/06/1394 مبنی بر موافقت با چاپ مجلّۀ علمی- ترویجی علوم رایانشی از سوی انجمن انفورماتیک ایران به دفتر انجمن واصل گردید. در متن این نامه آمده است:

«ضمن تشکر از اقدام شایسته آن انجمن در انتشار نشریه علمی، بازگشت به نامه شماره 032-94 مورخ 08/02/1394 به استحضار می‌رساند درخواست مذکور در جلسه کمیسیون مورخ 04/06/94 مطرح و با اعطای اعتبار علمی- ترویجی از شماره تابستان 94 تا تابستان 95 به نشریه علوم رایانشی با صاحب امتیازی انجمن انفورماتیک ایران با مدیر مسئولی ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ و سردبیری عباس نوذری دالینی و عضویت (عباس نوذری دالینی، منصور جمزاد، حسین پدرام، حسن رشیدی، محسن ابراهیمی مقدم، محمد گنج تابش، هدیه ساجدی، علیرضا باقری، اسلام ناظمی) به‌عنوان اعضای هیئت تحریریه موافقت گردید.»

براساس این نامه، انجمن موظف است ظرف مدّت شش ماه، اولین شمارۀ نشریه را چاپ و به دبیرخانۀ کمیسیون نشریات علمی ارسال نماید.

نشانی اینترنتی مجلّۀ علوم رایانشی csj.isi.org.ir است و قرارداد طراحی و پیاده‌سازی وبگاه آن به امضاء رسیده و ظرف مدّت یکماه، آمادۀ خدمت‌رسانی خواهد شد.

ترتیب انتشار مجلّۀ علوم رایانشی به‌صورت فصلنامه خواهد بود و در کنار آن، انتشار مجلّۀ گزارش کامپیوتر همچنان به همین شیوه ادامه خواهد یافت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت