انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٢:٢٧

   
٢٣/٠٦/١٣٩٤
شرکت در همایش انجمن‌های علمی  
         
 

همایش انجمن‌های علمی ایران از سوی شورای انجمن‌های علمی در تاریخ 23 شهریور 94 در محل سالن همایش دانشگاه خاتم برگزار شد. این همایش با سخنرانی آقای دکتر قاسمی، رئیس شورای انجمن‌های علمی ایران، افتتاح شد و در پی آن آقای دکتر محمود صادقی دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران و نمایندگان چند انجمن به بیان نظرات خود در مورد نقش شورا و چگونگی همکاری انجمن‌های علمی پرداختند.

در کنار این همایش، دو کارگاه دربارۀ مسائل مالیاتی انجمن‌های علمی با حضور مسئولان ارشد سازمان مالیاتی کشور و مشکلات ثبت انجمن‌های علمی با حضور مسئولان ارشد ادارۀ ثبت شرکت‌ها برگزار شد که بسیار مورد استقبال انجمن‌ها قرار گرفت.

در این همایش از خدمات و زحمات آقای دکتر مرتضی براری، دبیر پیشین کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، با اهداء لوح تقدیر به عمل آمد. آقای دکتر براری نیز سال‌های خدمت خود در کمیسیون را از بهترین سال‌های عمر کاری خود برشمرد و از انجمن‌ها به خاطر همکاری با کمیسیون قدردانی کرد.

آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ رئیس هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران به نمایندگی از این انجمن در همایش حضور داشت و خانم سمیرا افشار، مسئول دفتر انجمن، نیز در کارگاه‌های جانبی همایش شرکت داشت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت