انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٢:٠٩

   
١٢/٠٨/١٣٩٤
استعفای سرپرست گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات  
         
 

آقای مهندس محمود کریمی از سرپرستی گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن استعفاء کرد.

هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران از تلاش‌های ارزشمند آقای مهندس کریمی در تأسیس این گروه و تبدیل آن به فعّال‌ترین گروه تخصصی انجمن صمیمانه قدردانی و برای وی آرزوی موفقیت می‌کند.

به زودی سرپرست جدید گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات از سوی هیئت مدیرۀ انجمن معرفی خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت