انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٣:٤٩

   
١٩/١٠/١٣٩٤
تغییرات در کمیتۀ راهبری گروه تخصصی مخفا  
         
 

به دنبال کناره‌گیری آقای مهندس محمود کریمی از سرپرستی گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (مخفا) انجمن، آقای مهندس هژیر کرباسی به‌عنوان سرپرست جدید این گروه تخصصی برگزیده شد.

اعضای کمیتۀ راهبری این گروه تخصصی را در حال حاضر خانم‌ها مهندس بتول ذاکری و دکتر فاطمه نریمانی و آقایان مهندس مسعود ظهرابی و مهندس هژیر کرباسی تشکیل می‌دهند.

برنامۀ فعالیت‌های این گروه تخصصی به زودی از طریق وبگاه گروه (www.itsm.gv.ir) به اطلاع اعضای گروه و دیگر علاقه‌مندان رسانده خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت