انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٣:٢٢

   
٠١/١٢/١٣٩٤
قرارداد طراحی و پیاده‌سازی وبگاه گروه‌های تخصصی  
         
 

قرارداد طراحی و پیاده‌سازی وبگاه اختصاصی برای کار گروه‌های تخصصی انجمن با شرکت تندیس تلاش و تفکّر به امضاء رسید.

بر پایۀ این قرارداد، وبگاهی با کلیۀ امکانات مورد نیاز گروه‌های تخصصی انجمن ظرف مدّت 30 روز طراحی و راه‌اندازی خواهد گردید.

متقاضی وبگاه جدید، گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن بود امّا بر پایۀ قرارداد به امضاء رسیده، گروه‌های تخصصی دیگر انجمن نیز می‌توانند نسخه‌ای از وبگاه طراحی شده را در اختیار گرفته و برای خود مناسب‌سازی نمایند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت