انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢٢:٠٢

   
١٤/٠٣/١٣٩٥
مجلۀ علمی- ترویجی علوم رایانشی  
         
 

همان‌گونه که در شمارۀ قبل این نشریه به آگاهی اعضای انجمن رسانده شد، مجلّۀ علمی-ترویجی «علوم رایانشی» با مجوّز دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سوی انجمن انفورماتیک ایران منتشر خواهد شد.

وبگاه این نشریه به نشانی csi.isi.org.ir توسط شرکت تندیس تلاش و تفکّر، طراحی و بر روی شبکۀ اینترنت قرار داده شده است. چاپ مقاله در این نشریه برای نویسندگان امتیاز علمی خواهد داشت.

نخستین شمارۀ این نشریه که چهار نوبت در سال انتشار خواهد یافت، در بهار امسال منتشر می‌گردد.

بنا بر تصویب هیئت مدیرۀ انجمن، نشریۀ گزارش کامپیوتر به‌عنوان قدیمی‌ترین نشریۀ علمی کشور در حوزۀ علوم و مهندسی رایانه، همچنان به انتشارش ادامه خواهد داد و به رایگان در اختیار اعضای انجمن قرار داده خواهد شد، امّا اعضای انجمن در صورت تمایل به دریافت مجلّۀ علوم رایانشی باید حق‌اشتراک جداگانه‌ای بپردازند.

بدین وسیله از کلیۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) برای، همکاری و ارسال مقاله برای مجلّۀ علوم رایانشی دعوت به‌عمل می‌آید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت