انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٢:٣٠

   
٠١/٠١/١٣٩٥
تبریک سال نو  
         
 

یئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران فرا رسیدن سال 1395 خورشیدی را به جامعه فناوری اطلاعات کشور و به ویژه خانوادۀ بزرگ اعضای این انجمن تبریک گفته و برای همگی آن‌ها آرزوی تندرستی و بهروزی دارد.

بدین وسیله از کلیۀ اعضای حقیقی و حقوقی انجمن که با ارسال کارت تبریک و نامۀ الکترونیکی، فرا رسیدن سال نو را به هیئت مدیرۀ انجمن تبریک گفته‌اند صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت