انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٤٠

   
٢٠/٠٧/١٣٩٥
ادغام دو گروه تخصصی انجمن  
         
 

به دنبال توقف فعالیت‌های گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن که در شمارۀ گذشتۀ این نشریه به اطلاع اعضای انجمن رسانده شد، به تصویب هیئت مدیرۀ انجمن، فعالیت‌های این گروه در گروه تخصصی تحلیل، طراحی و معماری انجمن ادغام گردید. بدین ترتیب، گروه تخصصی جدید با نام «معماری، راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات» فعالیت خواهد کرد.

سرپرستی این گروه تخصصی جدید با خانم مهندس بتول ذاکری خواهد بود و اعضای کمیتۀ راهبری این گروه تخصصی را آقایان دکتر سعید مؤمنی، دکتر اکبر نبی‌اللهی، مهندس شهاب‌الدین افشار و مهندس بهرام ناجدی تشکیل داده‌اند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت