انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢٣:٠٠

   
٠٢/٠٩/١٣٩٥
شرکت در چهارمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور  
         
 

چهارمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور از سوی شورای انجمن‌های علمی ایران در تاریخ 03/08/95 در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.

محورهای این همایش عبارت بودند از:

  • اشتغال و کارآفرینی فارغ‌التحصیلان
  • همگرایی دولت، صنعت و دانشگاه در پیشرفت و توسعۀ کشور
  • نقش بخش خصوصی در توسعۀ کیفی و کمّی پژوهش و آموزش عالی

آقای مهندس محمدحسن محوری، عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن انفورماتیک ایران، به نمایندگی از طرف انجمن در این همایش شرکت کرد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت