انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 242, ویژه فروردین و اردیبهشت 98 منتشر شد. يکشنبه  ٠٣/٠٦/١٣٩٨ ساعت ٠٧:٥٩

   
٢٩/١٢/١٣٩٥
تبریک سال نو  
         
 

هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران، فرا رسیدن سال نو را به جامعۀ انفورماتیک کشور و به ویژه اعضای گرامی انجمن صمیمانه تبریک گفته، سالی سرشار از بهروزی و تندرستی برای آنان آرزو می‌کند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت