انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٢٧

   
٢٩/١٢/١٣٩٥
تبریک سال نو  
         
 

هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران، فرا رسیدن سال نو را به جامعۀ انفورماتیک کشور و به ویژه اعضای گرامی انجمن صمیمانه تبریک گفته، سالی سرشار از بهروزی و تندرستی برای آنان آرزو می‌کند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت