انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 250 مهر و آبان 99 منتشر شد. شنبه  ٠٤/١١/١٣٩٩ ساعت ١٨:١٠

   
٢٠/٠١/١٣٩٦
دریافت مجوّز مجلّۀ علمی- پژوهشی  
         
 

انجمن انفورماتیک ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی، مجوّز مجلّۀ علمی پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند را در آخرین روزهای سال 1395 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرد

توضیحات تکمیلی در مورد این مجلّه در شمارۀ آینده به اطلاع اعضای گرامی انجمن رسانده خواهد شد.

 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت