انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٤٤

   
٢٩/٠١/١٣٩٦
چاپ چهارمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی  
         
 

چهارمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی، فصل‌نامۀ علمی- ترویجی انجمن انفورماتیک ایران، در اردیبهشت ماه جاری منتشر شد.

در این شماره 6 مقاله با عناوین زیر به چاپ رسیده است:

1-     روشی جدید جهت شناسایی بدافزارهای فراریخت با تحلیل ایستای ثبات‌ها و کدهای عملیاتی

2-     بهبود معماری خودالتیامی در معماری سرویس‌گرا با استفاده از منطق فازی

3-     اجتناب از موانع روبات سیّار با استفاده از الگوریتم میدان پتانسیل مجازی اصلاح شده

4-     ارائۀ یک مسیر حرکت مناسب برای چاهک‌های متحرک در جهت کاهش مصرف انرژی

5-     طراحی کمپرسورهای 4 به 2 و 5 به 2 با توان مصرفی پایین

6-      معیارهای ارزیابی شرکت مجری (پیاده‌ساز) راه‌حل برنامه‌ریزی منابع سازمان در صنعت پخش کشور  

 نسخۀ الکترونیکی این مجلّه در نشانی csj.isi.org.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت