انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢١:٤٩

   
٠٨/٠٣/١٣٩٦
شرکت در مجمع عمومی شورای انجمن‌های علمی ایران  
         
 

مجمع عمومی عادی سالیانۀ شورای انجمن‌های علمی ایران در تاریخ 8 خرداد 1396 از ساعت 18 در محل سالن اجتماعات دانشگاه خاتم برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه، آقای دکتر قاسمی رئیس هیئت مدیرۀ شورای انجمن‌های علمی ایران ضمن خوشامدگویی به حاضران، با اعلام حضور نمایندگان 118 انجمن علمی از 120 انجمن عضو شورا، رسمیت جلسۀ مجمع عمومی را اعلام کرد و با انتخاب و استقرار هیئت رئیسه، جلسه وارد دستور شد.

ابتدا آقای مهندس مهریان از اعضای هیئت مدیرۀ شورا، گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1395 را قرائت کرد و سپس آقای دکتر پرتوی، بازرس قانونی شورا، گزارش خود را در مورد صورت‌های مالی منتهی به 29/12/1395 به آگاهی مجمع رساند. با توجه به گزارش بازرس قانونی، مجمع به اتفاق آراء صورت‌های مالی شورا را تصویب کرد.

بخش پایانی دستور جلسۀ مجمع عمومی، به اظهارنظر و ارائۀ پیشنهادی‌های حاضران در مجمع در خصوص فعالیت‌های شورای انجمن‌های علمی ایران و پاسخگویی اعضای هیئت مدیرۀ شورا اختصاص داشت.

لازم به ذکر است که آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران، به نمایندگی از طرف انجمن در مجمع عمومی سالیانۀ شورای انجمن‌های علمی ایران شرکت کرد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت