انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. سه شنبه  ٠٨/٠٧/١٣٩٩ ساعت ٠٩:٤٧

   
١٠/٠٦/١٣٩٦
انتخابات هیئت مدیره  
         
 

در سی و هشتمین مجمع عمومی سالانۀ انجمن انفورماتیک ایران که در مهرماه امسال برگزار خواهد شد، انتخابات اعضای هیئت مدیره در دستور جلسۀ مجمع عمومی قرار دارد. لذا بدین وسیله از آن دسته از اعضای پیوستۀ انجمن (ترجیحاً اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها) که داوطلب عضویت در هیئت مدیره می‌باشند تقاضا می‌شود اطلاعات خلاصه‌ای شامل سوابق علمی، سوابق کاری و سابقۀ عضویت و فعالیت‌های خود در انجمن را همراه با یک قطعه عکس به دفتر انجمن ارسال نمایند.

 عضویت در هیئت مدیرۀ انجمن به‌صورت افتخاری است و نیازمند علاقه‌مندی به فعالیت‌های علمی انجمن و در نظر گرفتن وقتی معادل حداقل 5 ساعت در هفته است.

توجه اعضای پیوستۀ انجمن را به این نکته جلب می‌کنیم که ادامه و گسترش فعالیت‌های انجمن صرفاً از طریق همکاری و حمایت آنان میسّر است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت