انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٢٧

   
٢٨/١٠/١٣٩٦
برگزاری مجمع عمومی سالانه  
         
 

سی و هشتمین مجمع عمومی سالانۀ انجمن انفورماتیک ایران (دعوت دوم) در تاریخ سه‌شنبه 30 آبان ماه 1396 از ساعت 16 در محل سالن هشترودی دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه، آقای نقیب‌زادۀ مشایخ، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن، ضمن خوشامدگویی به حاضران، با اعلام این که بر طبق اساسنامۀ انجمن، جلسۀ مجمع عمومی سالانه در دعوت دوم با هر تعداد اعضای حاضر رسمیّت می‌یابد، رسمیّت جلسه را اعلام کرد و هیئت رئیسۀ جلسه (یک رئیس، یک منشی و دو ناظر) با رأی حاضران انتخاب گردیدند.

پس از استقرار هیئت رئیسه، جلسه وارد دستور شد. ابتدا رئیس هیئت مدیرۀ انجمن، گزارشی از فعالیت‌های انجمن در سال گذشته را به اطلاع حاضران رساند. سپس گزارش مالی توسط خزانه‌دار انجمن قرائت گردید و به پرسش‌های حاضران در مورد عملکرد مالی انجمن در سال گذشته پاسخ داده شد. آنگاه آقای دکتر افشین نیاکان، بازرس قانونی انجمن، گزارش خود را در مورد بررسی عملکرد مالی انجمن قرائت کرد و ترازنامۀ مالی انجمن به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند بعدی دستور جلسه، انتخابات هیئت مدیره و بازرس قانونی بود. پس از اخذ رأی از حاضران و قرائت آراء، افراد زیر به مدّت سه سال به‌عنوان نوزدهمین هیئت مدیرۀ انجمن انتخاب گردیدند:

1- آقای سید ابراهیم ابطحی

2- آقای دکتر اسلام ناظمی

3- آقای دکتر لطفعلی بخشی

4- آقای دکتر محمد گنج‌تابش

5- آقای سعید امامی

همچنین آقایان دکتر محسن صدیقی مشکنانی و دکتر محمد فرّخی نیز به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برگزیده شدند.

نتیجۀ قرائت آراء بازرسان قانونی انجمن به شرح زیر بود:

1- آقای دکتر افشین نیاکان

2- آقای مهندس رضا شیرازی مفرد (بازرس علی‌البدل)

بند آخر دستور جلسۀ مجمع عمومی، بحث آزاد پیرامون فعالیت‌های انجمن در سال آینده بود که تعدادی از حاضران در جلسه به ارائۀ پیشنهادهای خود پرداختند.

جلسۀ مجمع عمومی سالانۀ انجمن در ساعت 30/17 پایان یافت. لازم به ذکر است که خانم آموزگار، نمایندۀ محترم کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر برگزاری این مجمع نظارت داشت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت