انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٥٥

   
٢٨/١٠/١٣٩٦
شرکت در پنجمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور  
         
 

پنجمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور با عنوان «راهکارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم» از سوی شورای انجمن‌های علمی ایران در تاریخ یکم آذرماه 1396  در محل سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

سه محور اصلی این همایش عبارت بودند از:

1- مفهوم‌شناسی دانشگاه نسل سوم و تحلیل چرایی انجماد نظام آموزش عالی کشور در دانشگاه‌های نسل اوّل و دوم.

2- مطالعۀ تطبیقی تجارب موفق و ناموفق گذر از دانشگاه‌های نسل اوّل و دوم به دانشگاه نسل سوم.

3- آسیب‌شناسی محیط کسب و کار در ایران و تبیین تغییرات در افق 5 و 10 سالۀ آتی.

از سوی انجمن انفورماتیک ایران آقایان ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ و مهندس محوری در این همایش شرکت کردند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت