انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٢٥

   
٢٨/١٠/١٣٩٦
بازدید از رویداد «روز فناوری»  
         
 

«روز فناوری» پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در تاریخ 03/10/1396 در سالن همایش‌های دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران از ساعت 9 تا 19 برگزار گردید.

لازم به ذکر است که به دعوت رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ رئیس هیئت مدیرۀ انجمن در محل برگزاری این رویداد حضور یافت و از نمایشگاه محصولات شرکت‌ها و هسته‌های عضو پارک بازدید کرد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت