انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢١:٥٧

   
٠٩/٠٣/١٣٩٧
انتشار کتاب کار عمیق  
         
 

کتاب کار عمیق نوشتۀ کَل نیوپورت (2016) با ترجمۀ آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ در بهمن ماه سال گذشته از سوی انجمن انفورماتیک ایران به چاپ رسید.

استقبال جامعۀ فناوری اطلاعات کشور از این کتاب به قدری بود که تنها ظرف بیست روز چاپ اوّل آن به اتمام رسید و چاپ دوم کتاب در اسفندماه سال گذشته منتشر شد.

از چاپ دوم کتاب نیز تعداد اندکی باقی مانده و پیش‌بینی می‌شود که این کتاب در ماه آینده برای بار سوم تجدید چاپ گردد.

امتیاز این کتاب از سوی مترجم به انجمن انفورماتیک ایران واگذار شده است.

چاپ اوّل و دوم کتاب کار عمیق با حمایت مالی شرکت پویا انجام گرفت که بدین وسیله از مدیریت محترم آن شرکت به خاطر حمایت از فعّالیت‌های علمی انجمن صمیمانه قدردانی می‌گردد.

همچنین از آقای دکتر لطفعلی بخشی، عضو برجستۀ انجمن، به خاطر در اختیار گذاشتن امکانات شرکت انتشاراتی نشر اقتصاد فردا و انجام کلیۀ امور اخذ مجوّزهای چاپ صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت