انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٢:٣٨

   
٠٩/٠٣/١٣٩٧
جشن چهل سالگی انجمن  
         
 

شهریور ماه امسال مصادف است با چهلمین سال فعّالیت انجمن انفورماتیک ایران. هیئت مدیرۀ انجمن در آخرین نشست خود تصویب کرد که به همین مناسبت مراسمی در نیمۀ اوّل مهر ماه سال جاری برگزار گردد و کمیتۀ سه نفره‌ای متشکل از آقایان ابطحی، ناظمی و نقیب‌زادۀ مشایخ را مأمور برنامه‌ریزی آن کرد.

امید است با مشارکت فعّالانۀ اعضای انجمن، این مراسم با جلوۀ خاصی برگزار گردد. خبرهای تکمیلی در خصوص مراسم جشن چهل سالگی انجمن در شمارۀ آیندۀ گزارش کامپیوتر به آگاهی اعضای انجمن رسانده خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت