انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 244 خرداد تا آبان ماه 98 منتشر شد. شنبه  ١٦/٠٩/١٣٩٨ ساعت ١١:٣٠

   
١٨/١٠/١٣٩٧
تأیید هیئت مدیرۀ جدید انجمن از سوی ادارۀ ثبت شرکت‌ها  
         
 

بالاخره پس از ماه‌ها رفت و برگشت مدارک بین انجمن و ادارۀ ثبت شرکت‌ها، صورت جلسۀ هیئت مدیرۀ جدید انجمن که در آن مسئولان جدید انجمن انتخاب شده بودند، به تأیید ادارۀ ثبت شرکت‌ها رسید. بدین ترتیب، فعالیت هیئت مدیرۀ انجمن به‌طور رسمی آغاز گردید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت