انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٣٤

   
١٧/٠١/١٣٩٨
برگزاری جلسات هیئت مدیرۀ انجمن  
         
 

جلسات هیئت مدیرۀ انجمن به‌طور مرتب در نخستین چهارشنبۀ هر ماه در دفتر انجمن برگزار می‌شود.

شرکت اعضای انجمن در جلسات هیئت مدیره با هماهنگی قبلی آزاد است. مهم‌ترین مواردی که در جلسات گذشتۀ هیئت مدیرۀ جدید انجمن مورد بحث قرار گرفته به قرار زیر بوده است:

·     تجدید ساختار گروه‌های تخصصی انجمن، حذف گروه‌های غیرفعّال و تشکیل گروه‌های جدید

·     فعّال‌سازی شاخه‌های دانشجوئی انجمن در دانشگاه‌ها و همکاری آن‌ها با انجمن‌های علمی دانشجوئی

·     بحث در مورد ادامه یا عدم ادامۀ انتشار گزارش کامپیوتر به‌صورت چاپی در سال آینده، با توجه به افزایش روزافزون قیمت کاغذ و کاهش تعداد آگهی‌های شرکت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های چاپ

·     تلاش جدّی برای تأمین بودجۀ کافی جهت خریداری محلّی برای دفتر انجمن

·     بحث در مورد همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به منظور همکاری و تعریف پروژه‌های مشترک

·     تجدید ساختار وبگاه انجمن

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت