انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. سه شنبه  ٠٨/٠٧/١٣٩٩ ساعت ١٠:٠٢

   
١٩/٠٣/١٣٩٨
امضای قرارداد بازسازی وبگاه انجمن  
         
 

هیئت مدیرۀ انجمن، پس از بررسی پیشنهادهای رسیده، سرانجام با شرکت تندیس تلاش و تفکر برای بازسازی وبگاه انجمن به توافق رسید.

اطلاعات تکمیلی در مورد این قرارداد در شمارۀ آیندۀ گزارش کامپیوتر به آگاهی اعضای گرامی انجمن رسانده خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت