انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٣:١٧

   
٢٢/٠٨/١٣٩٨
برپایی غرفه در سومین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی  
         
 

سومین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی در تاریخ 22 و 23 آبان ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

در غرفۀ انجمن انفورماتیک ایران که در کنار سالن برگزاری کارگاه‌های همایش قرار داشت، انتشارات و فرم عضویت انجمن در اختیار علاقه‌مندان قرار داده شد.

بدین وسیله از خانم مهسا بهاری که مسئولیت ادارۀ غرفۀ انجمن را به عهده داشتند قدردانی می‌گردد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت