انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٤٢

   
١٠/١٠/١٣٩٨
تجدید چاپ کتاب‌های بازنگری در کار و کار عمیق  
         
 

با اتمام چاپ دوم کتاب بازنگری در کار و نیز چاپ چهارم کتاب کار عمیق، هر دو از انتشارات انجمن انفورماتیک ایران، تجدید چاپ آن‌ها به زودی انجام خواهد گرفت.

این دو کتاب با حمایت مالی شرکت پویا تجدید چاپ خواهد شد که بدین وسیله از مدیریت محترم آن شرکت قدردانی می‌گردد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت