انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. سه شنبه  ٢٩/٠٧/١٣٩٩ ساعت ١٠:٤٠

   
٢٧/٠٣/١٣٩٩
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها  
         
 

انجمن انفورماتیک ایران آمادگی برگزاری دوره‌های زیر را برای کارشناسان سازمانهای مختلف در محل آن سازمان‌ها دارد.

1.           کارگاه نیم روزه تدوین توافقنامه‌های سطح خدمات

2.           کارگاه یک روزه طراحی و استقرار پیشخوان خدمات

3.           کارگاه نیم روزه طراحی کاتالوگ خدمات

4.           کارگاه یک روزه ابزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

5.           کارگاه نیم روزه برون‌سپاری خدمات و محصولات فناوری اطلاعات

6.           کارگاه نیم روزه همسوسازی IT  با کسب وکار (IT Alignment) از طریق COBIT5

7.           کارگاه یک روزه راهبری فناوری اطلاعات (IT Governance) از طریق COBIT5

8.           کارگاه یک روزه راهبری فناوری اطلاعات IT Governance))

9.           کارگاه نیم روزه  مدیریت تدوام کسب و کار ISO2012:22301

10.       کارگاه نیم روزه راهبری فناوری اطلاعات و ITBSC

11.       کارگاه نیم روزه تدوین راهبرد خدمات فناوری اطلاعات

12.       کارگاه یک روزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

13.       کارگاه سه روزه ITIL V3 Foundation 2011

14.       کارگاه یک روزه مدیریت مخاطرات فناوری اطلاعات

15.       کارگاه سه روزه دوره جامع  COBIT5

16.       کارگاه نیم روزه توسعه نیازمندی‌ها مبتنی بر چارچوب CCMI-ACQ  و استاندارد ISO/IEC29148:2011

17.       دورۀ دو روزۀ اسکرام مستر حرفه‌ای

ویژگی‌های این کارگاه‌ها عبارتند از :

·               مشارکت گروهی، بحث و انجام سناریو، حل نمونه آزمون‌های امتحانی

·               استفاده از مثال‌های مرتبط با حوزه فعالیت هر کسب وکار

·               برگزاری دوره حداقل توسط دو مدرس دارای مدرک بین‌المللی

·               برگزاری دوره در محل سازمان متقاضی

·               ارائه مدرک شرکت در دوره از سوی انجمن انفورماتیک ایران

·               ارائه مستندات آموزشی

علاقه‌مندان می توانند با دفتر انجمن انفورماتیک ایران (66412861 و 66412976) و یا نشانی پست الکترونیکی member@isi.org.ir  تماس بگیرند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت