انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٣:٣٥

   
٢٤/٠٤/١٣٩٩
چاپ شانزدهمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی  
         
 

شانزدهمين شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی، نشریۀ علمی انجمن انفورماتیک ایران، در خرداد ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.

در این شماره، 6 مقاله به چاپ رسیده که چکیدۀ آن‌ها در همین شمارۀ گزارش کامپیوتر درج شده است.

متن کامل تمامی مقالات این شماره، همچون شماره‌های پیشین، از طریق وبگاه این مجلّه به نشانی csj.isi.org.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت