انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٣:٠٥

   
٢٦/٠٤/١٣٩٩
پایان همکاری خانم بهاری با انجمن  
         
 

خانم مهسا بهاری که ظرف 9 سال گذشته با دفتر انجمن همکاری داشت و در چند سال اخیر مسئول روابط عمومی انجمن بود، از اوّل تیرماه سال جاری در سازمان دیگری ادامۀ فعالیت خواهد داد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از خانم بهاری به خاطر صداقت، سختکوشی و همکاری صمیمانه‌ای که با انجمن داشت قدردانی کرده و برای او موفّقیت آرزو می‌کند.

لازم به ذکر است که خانم یاسمن فرجی از این پس مسئولیت روابط عمومی انجمن را برعهده خواهد داشت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت