انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٢:٥٤

   
٢٨/٠٤/١٣٩٩
برگزاری وبینار علم داده‌ها  
         
 

انجمن انفورماتیک ایران و انجمن آمار ایران مشترکاً وبیناری را با عنوان «علم داده‌ها» در تاریخ چهارشنبه 21 خرداد 99 از ساعت 18 تا 20 برگزار کردند.

در این وبینار، دو سخنران به شرح زیر برگزار گردید:

1-           عنوان سخنرانی: علم داده‌ها

سخنران: آقای دکتر افشین آشفته، مدرس علم داده در دانشکده مدیریت اطلاعات و علوم داده دانشگاه نُوا در کشور پرتغال

2-           عنوان سخنرانی: مقدمه‌ای دوستانه در یادگیری عمیق

سخنران: آقای دکتر هادی فراهانی، استادیار و سرپرست گروه علوم داده‌ها و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت