انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٣:٢٦

   
٠٥/١٠/١٣٩٩
برگزاری دومین کنفرانس ملی انفورماتیک  
         
 

انجمن انفورماتیک ایران و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، دومین کنفرانس ملّی انفورماتیک ایران را در تاریخ 3 و 4 دی ماه جاری به صورت مجازی برگزار کردند.

امسال این کنفرانس در 4 شاخۀ اصلی برگزار ‌گردید:

·            سیستم

·            هوش مصنوعی

·            تئوری

·            زمینه‌های بین رشته‌ای

گزارش کاملی از برگزاری این کنفرانس در شمارۀ آیندۀ گزارش کامپیوتر به آگاهی اعضای گرامی انجمن رسانده خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت