انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١١:٥٨

   
٢٩/٠٩/١٣٩٩
را‌ه‌اندازی گروه تخصّصی محاسبات و سامانه های توزیعی  
         
 

یک گروه تخصّصی جدید به گروه‌های تخصّصی انجمن افزوده شد.

گروه تخصّصی محاسبات و سامانه‌های توزیعی به سرپرستی آقای دکتر شمس الله قنبری فعّالیت خود را آغاز کرد.

گزارش کاملی از محورهای فعّالیت و برنامه‌های این گروه تخصّصی جدید، در شمارۀ آینده به آگاهی اعضای انجمن رسانده خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت