انتشار خبرنامه شماره 74 انجمن آموزش مهندسی ایران

 497

به اطلاع می‌رساند که انجمن آموزش مهندسی ایران خبرنامه شماره 74 مربوط به بهمن ماه 1401 را منتشر کرد. 

برای دسترسی مستقیم به این شماره از خبرنامه اینجا کلیک کنید.

اشتراک :