انتشار شماره 65 خبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران

 848

به اطلاع می‌رساند که انجمن آموزش مهندسی ایران خبرنامه شماره 65 مربوط به اردیبهشت ماه 1401 را منتشر کرد. 

برای دسترسی مستقیم به این شماره از خبرنامه اینجا کلیک کنید. 

اشتراک :