انتشار خبرنامه شماره 68 انجمن آموزش مهندسی ایران

 565

به اطلاع می‌رساند که انجمن آموزش مهندسی ایران خبرنامه شماره 68 مربوط به مرداد ماه 1401 را منتشر کرد. 

برای دسترسی مستقیم به این شماره از خبرنامه اینجا کلیک کنید. 

اشتراک :