انتشار خبرنامه شماره 70 انجمن آموزش مهندسی ایران

 411

به اطلاع می‌رساند که انجمن آموزش مهندسی ایران خبرنامه شماره 70 مربوط به مهر ماه 1401 را منتشر کرد. 

برای دسترسی مستقیم به این شماره از خبرنامه اینجا کلیک کنید.

اشتراک :